Sju viktiga cybersäkerhetstrender för 2024 Admin maj 20, 2024

Sju viktiga cybersäkerhetstrender för 2024

Nyheter

Enligt en rapport från ISACA finns det sju huvudsakliga cybersäkerhetstrender som organisationer bör vara medvetna om under 2024. Dessa trender betonar vikten av en proaktiv strategi för att motverka allt mer sofistikerade digitala hot. Här är några av de mest framträdande trenderna:

AI:s framväxt inom cybersäkerhet

AI kommer att spela en central roll genom att analysera stora mängder data för att identifiera hot som människor kan missa. AI kan automatisera repetitiva uppgifter och ge prediktiva insikter, vilket möjliggör en mer proaktiv säkerhetsstrategi. Samtidigt introducerar AI nya risker som måste hanteras noggrant​ (ISACA)​.

Fortsatt risk med fjärrarbete

Den ökande andelen fjärrarbetare skapar nya säkerhetsutmaningar, särskilt med tanke på användningen av personliga enheter och hemnätverk. Organisationer måste förbättra sina utbildningsprogram och säkerhetspolicies för att hantera dessa risker effektivt​.

Ökad mobil säkerhet

Mobilanvändningen växer, och därmed också säkerhetsriskerna. Varje mobilapplikation kan utgöra en potentiell sårbarhet, och personliga enheter saknar ofta robusta säkerhetsåtgärder. Företag måste utveckla säkra mobilappar och implementera lösningar för mobil enhetshantering för att skydda data och enheter.

Genom att hålla sig informerade om dessa trender och anpassa sina strategier därefter kan organisationer stärka sitt försvar och skapa en säkrare digital miljö.