Cybersäkerhetstrender för 2024: AI och mobil säkerhet i fokus Admin maj 20, 2024

Cybersäkerhetstrender för 2024: AI och mobil säkerhet i fokus

Nyheter

År 2024 förväntas AI spela en allt viktigare roll inom cybersäkerhet. AI:s förmåga att analysera stora datamängder och identifiera hot som människor kan missa gör den till ett kraftfullt verktyg. AI kan automatisera repetitiva uppgifter och ge prediktiva insikter, vilket möjliggör en proaktiv snarare än reaktiv säkerhetsstrategi. Dock innebär AI även nya risker, såsom möjligheten för system att utnyttjas av illvilliga aktörer. För att dra nytta av AI:s fördelar samtidigt som man minimerar riskerna, måste organisationer utrusta sina anställda med nödvändiga kunskaper för att använda teknologin på ett säkert sätt. Balans är nyckeln för att integrera AI framgångsrikt inom cybersäkerhet​ (ISACA)​.

Den ihållande risken med fjärrarbete

Pandemin accelererade övergången till fjärrarbete, och denna trend fortsätter att utgöra en betydande säkerhetsutmaning under 2024. Enligt uppskattningar kommer 36,2 miljoner människor i USA att arbeta hemifrån år 2025. Den ökade användningen av molntjänster och personliga enheter för arbetsrelaterade aktiviteter har suddat ut gränserna för säkra företagsnätverk. Hemnätverk uppfattas ofta som säkra av användarna, vilket leder till en viss självbelåtenhet som angripare kan utnyttja. För att hantera dessa risker bör organisationer implementera förbättrade utbildningsprogram, omfattande cybersäkerhetspolicies och regelbundna mjukvaruuppdateringar​ (ISACA)​.

Ökad oro för mobilsäkerhet

Antalet mobilapplikationer och deras användning har ökat markant, vilket medför specifika säkerhetsutmaningar. Varje applikation kan utgöra en potentiell sårbarhet, och användare som laddar ner och interagerar med appar kan oavsiktligt exponera känslig data. Marknaden för mobila enheter förväntas nå 3,6 miljarder enheter år 2024, vilket gör dem till primära mål för cyberhot. Robust mobilsäkerhet handlar inte bara om att skydda individuella enheter, utan även den data de får tillgång till och lagrar. Företag kan möta dessa utmaningar genom att utveckla säkra mobilappar, implementera lösningar för mobil enhetshantering och tillämpa starka autentiseringsåtgärder​ (ISACA)​.

Dessa trender understryker behovet av en anpassningsbar och proaktiv inställning till cybersäkerhet, där både teknologiska framsteg och mänskliga faktorer beaktas för att skapa en säker digital miljö.