Växlingskontor misstänks ha gängkopplingar Admin maj 17, 2024

Växlingskontor misstänks ha gängkopplingar

Nyheter

En granskning av SVT:s Uppdrag Granskning har avslöjat att två män med kopplingar till grov brottslighet och terrorism nu har tillstånd från Finansinspektionen att utföra internationella penningöverföringar hos ett växlingskontor i Stockholm.

Den första mannen, kopplad till ett kriminellt närverk, driver en penningöverföringsverksamhet från en butik i Stockholmsområdet. Trots tidigare kartläggningar av polisen har han beviljats tillstånd av Finansinspektionen att verka som ombud.

Den andra mannen, som driver två företag i Stockholm, uppmärksammades första gången år 2020 för underrättelser kopplade till radikalisering. Han förekommer sedan i utredningar om misstänkt penningtvätt och hans verksamheter har nu kopplats till terrorrelaterad verksamhet.

Enligt Finansinspektionen har nästan en fjärdedel av alla penningförmedlarnas ombud kopplingar till grov brottslighet. Polisen har ökat misstankar om terroranknytningar hos vissa av dessa ombud, vilket förstärker bilden av ett systematiskt problem inom sektorn för penningöverföringar.

Malin Alpen, områdeschef för betalningar vid Finansinspektionen, uttrycker oro över att personer med sådana bakgrunder tillåts hantera pengar över gränserna. ”Vi tycker inte att det är lämpligt att sådana personer ägnar sig åt sådan här verksamhet,” säger hon till SVT.

Som svar på dessa avslöjanden har Finansinspektionen begärt en lagändring från regeringen för att öka sin befogenhet att kontrollera ombuden noggrannare. Finansmarknadsminister Niklas Wykman välkomnar förslaget och kommenterar att den nuvarande lagstiftningen är föråldrad.

Växlingsföretaget har i ett uttalande till SVT meddelat att de samarbetar fullt ut med de svenska myndigheterna. Företaget betonar vikten av att hålla en hög standard i sina verksamheter och att säkerställa att deras tjänster inte missbrukas för olagliga syften.