Svea Hovrätt fastställer dom i mål om överhyra Admin maj 17, 2024

Svea Hovrätt fastställer dom i mål om överhyra

Domar och rättsfall
Den 30 april 2024 fattade Svea hovrätt beslut i ett mål rörande återbetalning av överhyra mellan ett bolag och en hyresgäst. Bolaget hade överklagat ett beslut från Hyresnämnden i Stockholm, men hovrätten valde att avslå överklagan.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.