Påstods ärva fastighet – gåvobrev var förfalskat Admin maj 17, 2024

Påstods ärva fastighet – gåvobrev var förfalskat

Domar och rättsfall
I ett avgörande från Svea Hovrätt har en tidigare dom från Stockholms tingsrätt fastställts, vilken rör äganderätten till en fastighet efter en tvist om giltigheten av ett gåvobrev. Hovrätten bekräftade att det gåvobrev som hävdades överföra äganderätten till fastigheten var förfalskat.

Skyddat innehåll

Denna artikel är enbart för prenumeranter, var god skriv in ditt lösenord nedan.