Sejfer lanserar eSkyddsmagasinet Admin maj 14, 2024

Sejfer lanserar eSkyddsmagasinet

Nyheter

Sejfer AB, som en ledande aktör inom säkerhet och juridik lanserar eSkyddsmagasinet, en digital publikation som har fokus på att öka medvetenheten om säkerhet och juridik i vardagen. Med en ökande digital närvaro och ett samhälle som ständigt förändras har behovet av att förstå juridiska aspekter och skyddsåtgärder aldrig varit större.

eSkyddsmagasinet kommer att fungera som en resurs för allmänheten med syfte att förebygga bedrägerier och ge läsarna kunskapen de behöver för att skydda sig själva och sina nära och kära. Tidningen kommer att täcka en mängd ämnen, från hur man skyddar sin identitet online till vilka rättigheter man har som konsument.

En av de mest betydelsefulla komponenterna i eSkyddsmagasinet är dess fokus på vardagsjuridik. Många känner sig osäkra när det gäller juridiska frågor som berör deras vardag, och tidningen kommer att erbjuda tydliga och lättförståeliga förklaringar på komplexa juridiska begrepp. Genom att öka allmänhetens förståelse för lagar och regler kommer eSkyddsmagasinet att göra det möjligt för dess läsare att fatta informerade beslut och agera i enlighet med lagen.

”Vi tror att kunskap är nyckeln till att förhindra de växande bedrägeribrotten och att skydda sig mot olika hot i dagens samhälle”, säger Ossian Melin, VD för Sejfer AB. ”Genom att erbjuda läsarna tillförlitlig information om säkerhet och juridik hoppas vi kunna minska antalet offer för bedrägerier och andra brott.”

Tidningen kommer att fokusera på artiklar skrivna av experter inom säkerhet och juridik, samt tips och råd från personer som har erfarenhet av att hantera olika typer av ärenden som exempelvis bedrägerier. Syftet är att sprida kunskap till allmänheten för att förebygga brottslighet och förhindra bedrägerier.

”En annan viktig del av eSkyddsmagasinet är dess engagemang för att främja medvetenheten om digital säkerhet. Med den ökande användningen av internet och digitala enheter är det viktigt att människor förstår hur de kan skydda sig mot hot online, såsom identitetsstöld och virusattacker. Genom att erbjuda praktiska tips och råd kommer tidningen att hjälpa läsarna att stärka sin digitala säkerhet och undvika att bli offer för cyberbrott”, fortsätter han.

Tidningen kommer att kunna läsas kostnadsfritt fram till siste maj.