AI och säkerheten på Internet Admin december 26, 2022

AI och säkerheten på Internet

Blog

Artificiell intelligens (AI) har redan börjat påverka säkerheten på internet på många sätt, och detta kommer sannolikt att fortsätta i en ännu större utsträckning i framtiden. Här är några av de viktigaste sätten som AI kommer att påverka internet-säkerheten i framtiden:

  1. Förbättrad säkerhet genom maskininlärning: Maskininlärning kan användas för att analysera mönster och identifiera ovanliga händelser i realtid. Detta kan hjälpa till att upptäcka och förhindra cyberangrepp och andra säkerhetshot.
  2. Mer avancerade angrepp: Trots att AI kan hjälpa till att förbättra säkerheten, kan det också användas av angripare för att generera mer avancerade och realistiska phishing-meddelanden och andra typer av angrepp. Detta kan göra det svårare för användare att upptäcka och förhindra angrepp.
  3. Ökad användning av biometrisk autentisering: AI kan också användas för att förbättra biometrisk autentisering, till exempel genom att analysera ansiktsdrag eller röstfunktioner för att verifiera användarens identitet. Detta kan vara en mer säker metod än lösenord, men det finns också risker att biometrisk data kan komprometteras eller missbrukas.
  4. Automatiserade sårbarhetsupptäckter: AI kan användas för att snabbt och automatiskt upptäcka sårbarheter i system och applikationer, vilket kan hjälpa till att förhindra att de utnyttjas av angripare.
  5. Integration av AI i säkerhetsverktyg: Många säkerhetsverktyg och plattformar har börjat integrera AI för att förbättra sina funktioner. Detta kan innebära att verktygen kan reagera snabbare på hot och ändra sina strategier för att förhindra angrepp.

Sammanfattningsvis kommer AI att fortsätta att påverka säkerheten på internet på olika sätt, både positivt och negativt. Medan det kan hjälpa till att förbättra säkerheten genom att upptäcka och förhindra angrepp, kan det också användas av angripare för att skapa ännu större säkerhetshot än de som finns idag.